Информация за курса 2017-09-08T14:32:57+00:00

Информация за курса

RESTART е специално разработена обучителна програма, подходяща за хора, които желаят да стартират или рестартират собствен бизнес. Курсът включва, както практически елементи по теми, свързани с обучение по предприемачество, така и психологически аспекти. Програмата на RESTART курса помага на предприемачите в по-нататъшното развитие на уменията, които вече са придобили от предишни предприемачески начинания, като същевременно им помага да придобият нови умения, за да бъдат по-успешни втория път. Вярваме, че опитът от миналото в бизнеса дава уроци, които помагат да постигнем целите си и да се развиваме, както на професионално, така и на лично ниво.

За успешното рестартиране, поставяме основен акцент върху самочувствието, преодоляване на стигмата от провала и извличане на положителното от предишния провал. Курсът предлага теми, свързани със специфичните потребности на предприемача след проблеми в бизнеса, като например финансово преструктуриране и изграждане на репутация.

“Много харесвам този онлайн курс. Чувствам удовлетворение от от постигнатите резултати! Радвам се, че мога да прехвърля наученото в новия си бизнес.”

“Фантастичен курс, даде ми мощен тласък и идеи за започване на втория ми бизнес. Доволен съм, че мога да прехвърля придобитите знания и умения при започване на новия ми бизнес.”

Курс в класна стая