Курс в класна стая

Курс в класна стая 2017-09-08T14:58:17+00:00

Аудитория на курса

Курсът е предназначен за ЦПО и висшите училища, които се интересуват от откриването на нова глава в обучението по предприемачество. Целта е да се насърчи образованието за предприемачество сред отделните индивиди, като се разработят образователни ресурси за втори шанс предприемачи.

Курсът има за цел също така да подобри преподаването по отношение на нагласите и уменията към риск и провал на младите предприемачи и студенти. Вместо да гледа на предприемачеството само като средство за самостоятелна заетост, курсът е предназначен да изгради предприемачеството като хоризонтално умение, което е от полза за всички индивиди поради многобройните начини, по които може да бъде използвано за постигането на техните цели.

Курсът разглежда важността на развитието на предприемачески умения у втори шанс предприемачите, предлага нови начини за интегриране на висококачествено образование по предприемачество с нови начинания и структури на бизнеса чрез обучение на рестартиращи предприемачи.

Материалите са предназначени за различни приложения. Курсът може да бъде доставен като завършен учебен план или части от него могат да бъдат интегрирани, за да допълнят други курсове. Всички материали се предоставят като отворен код и всеки раздел на този курс предлага разнообразие от допълнителни онлайн материали като казуси и упражнения по темите.

Тъй като някои обучаеми може да искат да научат съдържанието (или само части от него) поотделно, всички модули и допълнителни ресурси за обучение се предоставят онлайн.

Рестартиращите предприемачи могат да използват сами курса за професионално развитие. Информация за начина, по който предлагаме материалите да се използват, са предоставени в началото на всяко учебно помагало за всеки модул.

Курсът може да се използва в учебна среда, както и като самостоятелен курс за дистанционно обучение.

Компоненти на курса

Учебният план на курса е разработен в 6 различни части, наречени “модули”, като всеки от тях се фокусира върху различни аспекти на предприемачеството:

МОДУЛ 1: АНАЛИЗИРАЙ Защо да започнеш отново?

МОДУЛ 2: ОТРАЗЯВАЙ Преодолейте страховете & Оценете потенциала си

МОДУЛ 3: НАУЧЕТЕ – бизнес планиране от погледа на ретроспекцията

МОДУЛ 4: НАУЧЕТЕ Как виждате успеха?

МОДУЛ 5:RESTART – Практики за създаване на различен бизнес

МОДУЛ 6:RESTART – Достъп до финансиране за предприемачи, нови и преминали през неуспех

Всеки модул има различни ресурси за обучение:

  1. PowerPoint/PDF презентации – трябва да се използва заедно с Ръководството за обучители, това е предложение за курс и включва материалите и дейностите. Ако това е първият Ви курс, това е добра отправна точка.
  2. Ръководство за обучителите
  3. Учебни помагала с упражнения за обучаващите се и допълнителни ресурси и материали за четене

Можете да изтеглите курса (PowerPoints, учебни помагала и Ръководство за обучители) като zip файл.

Курсът “Рестарт” е проектиран като завършен учебен план, но всеки модул може да се използва и като самостоятелна сесия. Затова всеки модул започва с основно въведение по темата, което може да бъде пропуснато, ако използвате повече от един модул или целия курс.

Не е нужно да използвате материалите в определен ред. Ако искате да се съсредоточите върху определена тема, може да преминете директно към нея, но желателно е курсът да се използва в цялостния си формат.

Изтеглете курса за класна стая

Моля, кликнете върху линка по-долу за изтегляне на курса за класна стая