Начало 2017-09-08T16:01:28+00:00

He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.

Friedrich Nietzsche

Курсът е съдаден от експерти, които работят в сферата на предприемачеството и развитието на бизнеса. Курсът предлага нов и ефективен модел на обучение за втори шанс предприемачи. Осигурява достъп до професионално иновативно образование за ключови целеви групи.
Създателите на курса осъзнават, че втори шанс предприемачите не се нуждаят от курсове, които са предназначени за стартиращи такива, тъй като те притежават значителен предишен опит в бизнеса. Курсът за втори шанс предприемачи предлага обучение, което трябва да покрива по-скоро пропуски в знанията по предприемачество, но трябва също да се основава на съществуващи умения и да позволи по-голяма персонализация на модулите за обучене.</P